Zdjęcie

Sygnatura: OK_0961_0002_0407_002
1995, Warszawa, Polska.
Scenka uliczna przy Domach Towarowych Centrum.
Fot. Kacper M. Krajewski, zbiory Ośrodka KARTA