Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0001_0016_009
Po 1948, Bedlno k. Gostynina, Polska.
Jeden z pierwszych członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bedlnie-Adam Gutowski.
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA.