Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0001_0016_010
Po 1948, Bedlno k. Gostynina, Polska.
Gospodarstwo wiejskie należące do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bedlnie.
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA.