Zdjęcie

Sygnatura: OK_1013_0001_0047_002
Po 1959, Dzierżenin, woj. warszawskie, Polska.
Kościół pw. św. Tomasza Apostoła. (Budowla murowana z ok. 1917 r. W 1944 r. w czasie walk na przyczółku Narwi został znacznie zniszczony - uszkodzono dach i wieże. Po wojnie przystąpiono do remontu).
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski, zbiory Ośrodka KARTA