Zdjęcie

Sygnatura: OK_1124_0001_340
Lipiec 1944.
Rozkaz komendanta Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej Aleksandra Krzyżanowskiego ps. "Wilk" skierowany do obywateli i żołnierzy Armii Krajowej północno-wschodnich terenów Polski. Dotyczy kontynuacji walki z wycofującymi się Niemcami oraz ujawniania się wobec wkraczających wojsk sowieckich, a także udzielania im pomocy i poparcia.
Fot. NN, kolekcja Cezarego Chlebowskiego, zbiory Ośrodka KARTA