Zdjęcie

Sygnatura: SEKO_074-01
1968, Mińsk, Białoruska SRR, ZSRR.
Przechodnie na ulicy, w tle kiosk z gazetami.
Fot. Kazimierz Seko, zbiory Ośrodka KARTA