Zdjęcie

Sygnatura: SEKO_074-03
1968, Mińsk, Białoruska SRR, ZSRR.
Grupa osób na przystanku autobusowym, na pierwszym planie chłopcy w paltach i czapkach.
Fot. Kazimierz Seko, zbiory Ośrodka KARTA