Zdjęcie

Sygnatura: SEKO_141-02
28.04.1977, Katowice, Polska.
Edward Gierek i Zdzisław Grudzień zwiedzający wystawę osiągnięć nauki i techniki ZSRR..
Fot. Kazimierz Seko, zbiory Ośrodka KARTA