Zdjęcie

Sygnatura: OK_013900
Przed 1914, Wołkowysk, Cesarstwo Rosyjskie.
Żołnierze armii rosyjskiej i młode kobiety, od lewej siedzą: Jakubowska, Mackiewiczówna, Ludwika Życińska, Jakubowska.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Janina Bojarska