Zdjęcie

Sygnatura: OK_015735
17.09.1941, Tockoje, ZSRR.
Oficerowie polscy 19 pułku piechoty w punkcie mobilizacyjnym.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję Stanisława Jankowskiego udostępnił Piotr Jankowski