Zdjęcie

Sygnatura: OK_015736
10.10.1941, Tockoje, ZSRR.
Oficerowie polscy w punkcie mobilizacyjnym.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję Stanisława Jankowskiego udostępnił Piotr Jankowski