Zdjęcie

Sygnatura: OK_015737
Jesień/zima 1941, Tockoje, ZSRR.
Oficerowie polscy w punkcie mobilizacyjnym.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję Stanisława Jankowskiego udostępnił Piotr Jankowski