Zdjęcie

Sygnatura: OK_1871_009
Brak daty, Londyn, Anglia, Wielka Brytania.
Prof. dr hab. Halina Taborska filolog, filozof i historyk sztuki, od 2011 roku rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie.
Fot. NN, kolekcja Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, zbiory Ośrodka KARTA