Zdjęcie

Sygnatura: OK_1871_010
Brak daty, Londyn, Anglia, Wielka Brytania.
Z lewej Z prawej dr Mieczysław Paszkiewicz (1925-2004), historyk sztuki, poeta i pisarz, wieloletni wykładowca oraz dziekan Wydziału Humanistycznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie; z prawej dr Józef Garliński (1913-2005), historyk i pisarz, także wykładowca Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie.
Fot. NN, kolekcja Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie, zbiory Ośrodka KARTA