Zdjęcie

Sygnatura: OK_024245
Czerwiec 1941, Brześć nad Bugiem (Brześć Litewski).
Samolot Junkers Ju-52 lecący nad zdobytą twierdzą.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Stanisław Blichiewicz