Zdjęcie

Sygnatura: OK_024255
1941, Brześć nad Bugiem (Brzesć Litewski).
Samolot Junkers Ju-52 lecący nad zdobytą twierdzą.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Stanisław Blichiewicz